Coaching jest dla mnie jedną z metod rozwoju zawodowego, która może prowadzić do niezwykłych rezultatów. Wiem, że działa ponieważ sama korzystam z pomocy Coacha.

Za International Coach Federation: Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Z mojej strony w samym coachingu jest trochę magii, oderwania się od rzeczywistości, spojrzenia na swoje życie, wybory z innych perspektyw.  Pracując jako Coach w trakcie indywidualnych konwersacji z Coachee (klientem) zajmujemy się określeniem aktualnej sytuacji oraz  celu, w którym Coachee pragnie iść. Pomocą służy odkrywanie mocnych stron, i potencjału który może pomóc Coachee w jego drodze. W trakcie procesu określamy dokładnie ten cel (zgodny z wartościami, potrzebami i tożsamością Coachee) i pracując w procesie zwiększamy samoświadomość i uwalniamy Coachee potencjał.

Proces coachingowy:

Coaching dotyczy zmiany. Może to być zmiana na różnych poziomach – w sposobie myślenia, działania a może też podjęcie decyzji, utwierdzenie się w czymś. Zmiany potrzebują czasu – stąd moim klientom najczęściej proponuję udział w procesie coachingowym. W większości przypadków taki proces może zawierać w sobie elementy:

  • weryfikację wartości, czyli co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne
  • stworzenie wizji, czyli gdzie chcesz iść
  • ustalenie celów, które są możliwe dla Ciebie do realizacji
  • wizualizacje lub mentalną powtórkę przed ważnym dla Ciebie wydarzeniem
  • skupienie się i pielęgnowanie celu
  • praca z Twoimi negatywnymi i limitującymi przekonaniami.

Zanim rozpoczniemy pracę proponuję potencjalnym klientom bezpłatną, telefoniczną konsultację. Ta rozmowa jest ważna dla obu stron. To czas dla Ciebie, gdy dowiadujesz się więcej o moim sposobie pracy, o logistyce, poznajesz mnie bardziej. To czas ważny również dla mnie – dowiaduję się kim jesteś, w jaki sposób coaching może Ci pomóc, nad jakimi obszarami chcesz pracować oraz czy jest to zgodne ze mną.
Jak już mamy zgodę obu stron, zawieramy obustronną umowę i działamy!

Jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za swoją zmianę? Masz pytania lub chcesz umówić się na wstępną konsultację? Skontaktuj się ze mną.