Servant Leadership Coaching

Servant Leadership Coaching przeznaczony jest nie tylko dla nowych adeptów świata agile ale również dla osób posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie.

Służebne Przywództwo to wyjątkowy rodzaj przywództwa i najbardziej wiąże się z partycypacyjnym stylem. Daleko mu do stylu autorytarnego. Przykładem roli, która realizuje funkcje służebne wobec zespołu jest Scrum Master pracujący w środowisku zwinnych metod zarządzania projektami. Podejście służebne wykracza poza hierarchiczną relację – zarówno lider jak i członkowie zespołu są na tym samym poziomie. Służebny lider, poprzez wsparcie zespołu dąży do promocji wydajności i wzrostu poziomu satysfakcji członków swojego zespołu.

Potrzeba ciągłego ulepszania (continuous improvement) wymaga także od Scrum Masterów rozwoju swoich umiejętności.
Skupiając się na poprawie w zespołach, indywidualny rozwój Scrum Mastera może znaleźć się na drugim planie. Wychodząc na przeciw takim potrzebom oferuję dedykowany proces.

Celem Servant Ledership Coachingu jest indywidualny rozwój, podniesienie efektywności osobistej oraz innych ważnych cech i wartości.
Servant Leadership Coaching służy rozwojowi świadomości servant lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu pracy z zespołem, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach, określenia wartości którymi chce się kierować oraz potrzeb pozwalających zachować osobisty balans i tym samym rozwój zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *