Jako Agile Coach/Consultant ułatwiam budowanie strategicznego kierunku zmian, dostarczam bieżące wskazówki dla menedżerów i zespołów, aby umożliwić inkubację zwinnych praktyk w zespołach i organizacjach.

Wnoszę  ponad10-letnie doświadczenie, aby pomóc zespołom uniknąć pułapek i działać bardziej efektywnie.
Pomagam organizacjom dostosowywać narzędzia i sposoby pracy, wdrażać zaawansowane techniki w kierunku “dojrzałego agile”.
Jestem przygotowana nie tylko do poprawy efektywności zespołów, ale także wsparcia procesu transformacji całej organizacji i rozpowszechniania “zwinnego myślenia” dla różnych działów biznesowych.

 

Dla wielu organizacji, myśl o wprowadzeniu zwinnego sposobu pracy przynosi z jednej strony ekscytację a z drugiej strach:

 • Czy to jest możliwe u nas?
 • Jak to działa?
 • Jak się za to zabrać?

Dla tych organizacji, które aktualnie działają w taki sposób przychodzi czas na refleksję.

 • Co zrobić, żeby działać lepiej, na większą skalę, jeszcze bardziej to lubić?

Cokolwiek teraz myślicie, macie szansę skorzystać z mojej zwinnej wiedzy, doświadczenia i porad poprzez bieżące wsparcie, szkolenia, coachingi czy program mentoringowy.

Dostosowując narzędzia do Waszych realnych potrzeb ułatwiam zespołom/ liderom/organizacjom wykorzystywanie najlepszych praktyk ze świata Agile, rozwijając świadomość, wiedzę, narzędzia i metody pracy.

Strategia Cyfrowej Transformacji

agile transformation roadmap

STRATEGIA & PLAN

UMIEJĘTNOŚCI & NARZĘDZIA

REALIZACJA ZWINNOŚCI & OSIĄGANIE CELÓW

KONSULTING

1-2 dni

SZKOLENIA

1-2 dni/grupę

COACHING

1-3 miesięcy / 2-5 iteracji

 • określenie stanu bieżącego
 • identyfikacja celów
 • przygotowanie strategii
 • zestaw umiejętności
 • znajomość terminologii
 • nowy sposób myślenia
 • ułatwianie zmian
 • patrzenie wstecz i adaptacja

cele, strategia, plan zmian, organizacja zespołów, metody, itp.

szkolenia, mastermindy, baza wiedzy, przykłady narzędzi, itp.

implementacja zmian, metryki, zaktualizowany plan zmian, itp.