Przykładowe obszary, w których mogę Ci pomóc.

Jeśli chcesz usprawnić firmę wspólnie możemy zweryfikować i usprawnić działania Twojej organizacji na poziomie:
– strategii, wizji, misji i sposobu działania
– procesu zmian organizacyjnych (transformacja vs. adaptacja)
– analizy obecnej i określenia docelowej kultury organizacyjnej
– budowy sposobu działania w oparciu o współodpowiedzialność i upełnomocnienie

Jeśli chcesz wzmocnić kompetencje grupy/zespołu – wspólnie możemy zweryfikować i usprawnić działania Twojego zespołu:
– definicja wymagań i oczekiwań, firmy, przełożonych, współpracowników
– definicja celu, potrzeb i procesów
– opracowanie procesów oraz narzędzi umożliwiających lepszą współpracę i komunikację
– wzmocnienie kompetencji pracy lidera (budowanie i zarządzanie zespołem)

Jeśli chcesz podejść do tematu systemowo, aby zwiększyć efektywność działania Twojego zespołu lub firmy – proponuję :
– warsztaty moderowane, aby odkryć realne problemy
– wypracowanie usprawnień odpowiadających na Wasze potrzeby lub eliminujące zagrożenia
– wdrożenie systemowych rozwiązań
– wsparcie procesu zmian